Загальні збори
Звітність в НКЦПФР
 
 
 
Участь у зборах
 
 
 
Наші фахівці
Схема проїзду
Проспект компанії
Фінансові звіти
 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України затвердила Рішення N 148 від 07.03.2017р., яке Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 р. за N 408/30276 "Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України"
Згідно з цим рішенням виникає необхідність - привести заключені раніше договори до 18.08.2017р. у відповідність до норм чинного законодавства установленних "Вимогами до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах" затверджених Рішенням N 1412 від 06.08.2013р. з усіма відповідними змінами. Для підписання додаткових угод про внесення змін до договору потрібно звертатися до наших фахівців

Увага!!! З 10.08.2016р. почало діяти Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" в новій редакції.

Увага!!! З 19.09.2016р. почав діяти Наказ директора "Щодо забезпечення ліцензіатом доступу до приміщення та доступність фінансових послуг інвалідам та маломобільним групам населення". За деталями як це може стати Вам у нагоді звертайтесь до наших фахівців

Повідомлення про необхідність внесення змін до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України затвердила Рішення N 807 від 24.06.2014, яке Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2014 р. за N 813/25590 та набрало чинності 05.08.2014р. "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НКЦПФР щодо встановлення вимог до договорів між учасниками депозитарної системи України"
Згідно з цим рішенням виникає необхідність - привести заключені раніше договори до 05.08.2014р. у відповідність до норм чинного законодавства установленних "Вимогами до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах" затверджених Рішенням N 1412 від 06.08.2013р. з усіма відповідними змінами. Для підписання додаткових угод про внесення змін до договору потрібно звертатися до наших фахівців.
1996 - 2017р. ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"
(044) 289-10-70, 289-34-78