Квартальний звіт
Особлива інформація
  на головну
 
 
Звітність емітента в НКЦПФР

 На даний час всю основну інформацію про терміни, форму та порядок подачі емітентом звітів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Далі - НКЦПФР) зведено в основний нормативно-правовий акт:

  Дані Положення зобов'язують акціонерні товариства, а також емітентів облігацій подавати до НКЦПФР наступні види звітів:

 
1996 - 2021р.  ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" - незалежна фінансова компанія
(044) 289-10-70, 289-34-78